Pantabangenian

Pantabangan Webster and Encyclopedia

Pantabangan -->> Tagalog
(kataga, tao, lugar, history) = (kahulugan o tungkol sa kanya)

Tagalog -->> Pantabangan


Saktong kataga (Exact word)[ List all words ] [ Quiz (Pantabangenian ka ba?) ]
Pantabangenian Inc.
email: info@pantabangenian.org

Copyright© 2015 Pantabangenian Inc.

Powered by AACC